Wywiad z Tess Kielhamer

Wywiad przeniesiony na https://remotetalkpolski.wordpress.com/2016/02/07/wywiad-z-tess-kielhamer/

Wszystkie wywiady po polsku zostały zebrane na bliźniaczej stronie Remote Talk PL: https://remotetalkpolski.wordpress.com/